Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9

Wykonanie planu remontowego za rok 2019

os. Powstańców Śląskich 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 35 321,10 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 31 582,08 zł
Wydatki w 2018 roku 4 839,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 62 064,18 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 35 971,28 zł 35 141,70 zł
      Ilość  
1 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatek schodowych 15 szt. 22 050,00 zł
2 Docieplenie stropów piwnic - prace z 2018 roku zafakturowane w 2019 102,70 m2 7 702,50 zł
3 Wymiana siłownika, pompy w węźle c.o. 1 bud. 5 389,20 zł
       
Saldo na dzień 31.12.2019r. 62 893,76 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,06 zł 55 084,80 zł 55 084,80 zł
         
         
os. Ks. Władysława 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 36 430,44 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 31 582,08 zł
Wydatki w 2018 roku 6 160,01 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 61 852,51 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 34 419,28 zł 13 696,43 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 3 408,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 6 951,23 zł
3 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 bud. 3 337,20 zł
       
Saldo na dzień 31.12.2019r. 82 575,36 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,05 zł 55 272,96 zł 55 272,96 zł
         
         
os. Ks. Władysława 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -325 440,78 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 33 950,88 zł
Wydatki w 2018 roku 17 796,80 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -309 286,70 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,67 zł x 2 mce, 0,80 zł x 10 mcy 40 969,12 zł 5 111,94 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 3 468,00 zł
2 Dostawa i montaż nasad kominowych typu EKON 6 szt. 1 643,94 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 0,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. -273 429,52 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,21 zł 60 075,52 zł 60 075,52 zł
         
         
os. Ks. Władysława 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 116 242,36 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 115 313,72 zł
Wydatki w 2018 roku 97 059,14 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 134 496,94 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,64 zł 117 937,83 zł 132 272,39 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 1 734,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 1 324,00 zł
3 Remont posadzek na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 57 500,00 zł
4 Montaż zestawu hydroforowego 1 szt. 15 100,00 zł
5 Remont rozdzielni głównej kl. A,B 39 500,00 zł
6 Wymiana lin nośnych, koła ciernego, wymiana łożysk reduktora w dźwigu kl. C 12 410,99 zł
7 Wymiana regulatora, pompy w węźle c.o. 1 bud. 4 573,80 zł
8 Roboty awaryjne 1 bud. 129,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 120 162,38 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,87 zł 156 097,41 zł 156 097,41 zł
         
         
os. Ks. Władysława 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 309 786,79 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 118 575,63 zł
Wydatki w 2018 roku 240 560,15 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 187 802,27 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,63 zł 113 412,75 zł 99 469,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 5 szt. 9 045,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 1 324,00 zł
3 Remont posadzek na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 57 500,00 zł
4 Remont rozdzielni głównej kl. A,B 31 600,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 201 746,02 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,88 zł 157 380,25 zł 157 380,25 zł
         
         
os. Ks. Władysława 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 154 348,15 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 107 785,20 zł
Wydatki w 2018 roku 77 182,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 184 950,75 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 109 089,21 zł 112 871,53 zł
      Ilość  
1
1 Remont posadzek na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 57 500,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 11 246,40 zł
3 Remont rozdzielni głównej kl. A,B 39 500,00 zł
4 Wymiana łożysk reduktora w dźwigu 1 szt. 2 249,05 zł
5 Wymiana siłownika, zaworu uzupełnienia zładu w węźle c.o. 1 bud. 1 998,00 zł
6 Usuwanie skutków dewastacji w dźwigu - wymiana oświetlenia kl. D 378,08 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 181 168,43 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,91 zł 163 106,73 zł 163 106,73 zł
         
         
os. Ks. Władysława 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 195 212,51 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 86 645,64 zł
Wydatki w 2018 roku 109 946,16 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 171 911,99 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,47 zł 86 023,13 zł 24 799,63 zł
      Ilość  
1 Wymiana wykładzin podłogowych przejść komunikacyjnych na III, VI, IX piętrze 1 bud. prace zaplanowane do realizacji w 2020 roku
2 Remont rozdzielni głównej kl. B 19 500,00 zł
3 Wymiana anteny SAT 1 szt. 1 692,43 zł
4 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 bud. 3 607,20 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 233 135,49 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,08 zł 193 775,76 zł 193 775,76 zł
         
         
os. Ks. Władysława 9
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 183 843,27 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 89 027,68 zł
Wydatki w 2018 roku 55 044,75 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 217 826,20 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,48 zł 88 787,42 zł 163 310,51 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 1 922,00 zł
2 Remont posadzek na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 57 500,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 11 246,40 zł
4 Remont rozdzielni głównej kl. A,B 39 500,00 zł
5 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnie piętrowe 1 bud. 50 000,00 zł
6 Usuwanie skutków dewastacji w dźwigu - wymiana fotokomórek kl. D 483,08 zł
7 Wymiana anteny SAT 1 szt. 1 692,43 zł
8 Wymiana regulatora w węźle c.o. 1 bud. 966,60 zł
9
Saldo na dzień 31.12.2019r. 143 303,11 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,11 zł 199 411,89 zł 199 411,89 zł
         
         
os. Ks. Władysława 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 72 596,35 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 104 203,33 zł
Wydatki w 2018 roku 85 554,79 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 91 244,89 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,58 zł 107 422,96 zł 118 209,81 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 6 szt. 11 154,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 0,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 11 246,40 zł
4 Remont rozdzielni głównej kl. A,B 39 500,00 zł
5 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnie piętrowe 1 bud. 50 000,00 zł
6 Wymiana siłownika, pompy, filtra kołnierzowego w węźle c.o. 1 bud. 5 464,80 zł
7 Wymiana przekładni napędu drzwi kabinowych w dźwigu kl. F 844,61 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 80 458,04 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,93 zł 166 476,37 zł 166 476,37 zł
         
         
os. Ks. Władysława 11
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 25 021,90 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 28 425,59 zł
Wydatki w 2018 roku 1 209,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 52 237,89 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł 32 762,79 zł 43 224,63 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 3 szt. 4 559,00 zł
2 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatek schodowych 16 szt. 25 872,00 zł
3 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 6 951,23 zł
4 Wymiana pompy, zaworu bezpieczeństwa w węźle c.o. 1 bud. 5 842,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 41 776,05 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,07 zł 55 607,04 zł 55 607,04 zł
         
         
os. Ks. Władysława 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 46 552,48 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 28 425,58 zł
Wydatki w 2018 roku 27 993,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 46 984,46 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł 28 425,60 zł 13 124,23 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 2 648,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 6 951,23 zł
3 Docieplenie stropów piwnic - prace z 2018 roku zafakturowane w 2019 47 m2 3 525,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 62 285,83 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,12 zł 58 201,20 zł 58 201,20 zł
         
         
os. Ks. Władysława 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -6 379,41 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 49 601,54 zł
Wydatki w 2018 roku 10 960,94 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 32 261,19 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 39 477,60 zł 6 217,50 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 4 260,00 zł
2 Docieplenie stropów piwnic - prace z 2018 roku zafakturowane w 2019 26,10 m2 1 957,50 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 65 521,29 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,12 zł 73 687,20 zł 73 687,20 zł
         
         
os. Ks. Władysława 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 94 156,98 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 92 098,86 zł
Wydatki w 2018 roku 212 598,67 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -26 342,83 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
0,70 zł 46 057,20 zł 88 339,59 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 3 235,00 zł
2 Remont przykanalika kanalizacji sanitarnej kl. B,G 18 000,00 zł
3 Remont poziomów instalacji sanitarnej kl. A,B,G,H 20 025,21 zł
4 Remont przykanalika deszczowego wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnicznych kl. A 12 000,00 zł
5 Docieplenie stropów piwnic - prace z 2018 roku zafakturowane w 2019 436,90 m2 32 767,50 zł
6 Wymiana zaworu bezpieczeństwa w węźle c.o. 1 bud. 2 311,88 zł
Saldo na dzień 31.12.2019 r. -68 625,22 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,11 zł 72 294,84 zł 72 294,84 zł
         
         
os. Ks. Władysława 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -48 106,02 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 24 279,49 zł
Wydatki w 2018 roku 17 967,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -41 794,13 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,64 zł x 2 mce, 0,80 zł x 10 mcy 30 529,56 zł 92 701,23 zł
      Ilość  
1 Malowanie klatek schodowych 6 kl. 88 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 4 701,23 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. -103 965,80 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,14 zł 45 005,76 zł 45 005,76 zł
         
         
os. Ks. Władysława 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -11 959,03 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 25 070,76 zł
Wydatki w 2018 roku 20 077,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -6 965,87 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,65 zł 28 263,27 zł 8 199,60 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 5 100,00 zł
2 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 bud. 3 099,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 13 097,80 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,94 zł 37 110,23 zł 37 110,23 zł
         
         
os. Ks. Władysława 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -70 293,85 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 26 647,92 zł
Wydatki w 2018 roku 18 939,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -62 585,53 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,70 zł 30 233,92 zł 3 099,60 zł
      Ilość  
1 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 bud. 3 099,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. -35 451,21 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,05 zł 41 454,72 zł 41 454,72 zł
         
         
os. Ks. Władysława 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 50 012,01 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 26 251,20 zł
Wydatki w 2018 roku 132 245,58 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -55 982,37 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,69 zł 27 237,61 zł 0,00 zł
         
1
Saldo na dzień 31.12.2019r. -28 744,76 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,04 zł 41 058,00 zł 41 058,00 zł

Termomodernizacja - os. Ks. Władysława