Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9

Wykonanie planu remontowego za rok 2017

         
os. Powstańców Śląskich 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 38 797,37 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 530,18 zł
Wydatki w 2016 roku 8 515,87 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 106 811,68 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł 76 753,01 zł 148 243,59 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 93 690,55 zł
2 Wymiana wyłazów na poddasze 8 szt. 4 760,00 zł
3 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 30 160,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 14 599,00 zł
5 Wymiana zaworu STAD w węźle c.o. 2 szt. 1 339,20 zł
6 Wymiana uszkodzonej studzienki burzowej, remont przykanalika 1 szt. 3 184,04 zł
7 Wymiana kabla zwisowego przy platformie, montaż blachy szybowej 2 szt. 508,80 zł
8 Roboty awaryjne 1 bud. 2,00 zł
       
  Saldo na dzień 31.12.2017r. 35 321,10 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 751 197,22 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 77 421,28 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 80 794,68 zł
Wydatki w 2016 roku 160 949,97 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -2 734,01 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 3 m-ce, 0,60 zł x 9 m-cy 42 768,48 zł 3 604,03 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 3 szt. 3 603,60 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 0,43 zł
       
Saldo na dzień 31.12.2017r 36 430,44 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,05 zł x 9 m-cy 41 454,72 zł 41 454,72 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -297 270,59 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 30 270,19 zł
Wydatki w 2016 roku 85 807,63 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -352 808,03 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,52 zł 27 367,68 zł 0,43 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 0,43 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -325 440,78 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,21 zł 62 075,52 zł 62 075,52 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 542 732,13 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 274 350,95 zł
Wydatki w 2016 roku 613 544,49 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 203 538,59 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,64 zł 116 991,58 zł 204 287,81 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 6 szt. 5 800,53 zł
2 Drenaż budynku od strony balkonów wraz z wymianą przyłączy żeliwnych na PVC 1 bud. 195 000,00 zł
3 Wymiana oświetlenia, głośnika GSM w dźwigu 4 szt. 1 779,43 zł
4 Wymiana regulatora w węźle c.o. 2 szt. 1 706,40 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 1,45 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 116 242,36 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,87 zł 155 515,91 zł 155 515,91 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 199 197,00 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 150 772,27 zł
Wydatki w 2016 roku 107 540,71 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 242 428,56 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,63 zł 116 661,73 zł 49 303,50 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 895,50 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 22 647,53 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. odstąpienie od wykonania prac w 2017 roku
4 Montaż wyłączników p.poż, wymiana wewnętrznej lini zasilającej WLZ (roboty z planu remontów 2016r. finansowane w 2017r.) 1 bud. 23 900,00 zł
5 Wymiana modułu GSM, lustra w dźwigu 2 szt. 671,45 zł
6 Wymiana regulatora w węźle c.o. 1 szt. 853,20 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 335,82 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 309 786,79 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,88 zł 157 371,43 zł 157 371,43 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 124 339,11 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 165 342,83 zł
Wydatki w 2016 roku 115 987,19 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 173 694,75 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 111 976,00 zł 131 322,60 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 22 787,13 zł
2 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. odstąpienie od wykonania prac w 2017 roku
3 Wymiana wykładzin podłogowych przejść komunikacyjnych na 3, 6, 9 piętrze 1 bud. 88 910,03 zł
4 Modernizacja rozdzielni elektrycznych 1 bud. 19 200,00 zł
5 Wymiana oświetlenia w kabinie dźwigu 1 szt. 378,08 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 47,36 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 154 348,15 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,91 zł 163 072,06 zł 163 072,06 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 260 948,42 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 85 509,54 zł
Wydatki w 2016 roku 114 927,49 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 231 530,47 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,47 zł 88 235,89 zł 124 553,85 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 2 476,11 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 23 230,70 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. odstąpienie od wykonania prac w 2017 roku
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 30 759,40 zł
5 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) 5 kl.(B-F) 43 000,01 zł
6 Modernizacja rozdzielni elektrycznych 1 bud. 16 230,00 zł
7 Wymiana zjazdów na wózki 1 bud. 4 000,00 zł
8 Wymiana lamp w kabinach dźwigów 3 szt. 1 134,26 zł
9 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 szt. 3 690,00 zł
10 Roboty awaryjne 1 bud. 33,37 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 195 212,51 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,08 zł 193 775,75 zł 193 775,75 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 9
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 360 910,97 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 89 633,80 zł
Wydatki w 2016 roku 206 638,70 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 243 906,07 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,48 zł 90 227,96 zł 150 290,76 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 2 476,11 zł
2 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. odstąpienie od wykonania prac w 2017 roku
3 Wymiana wykładzin podłogowych przejść komunikacyjnych na 3, 6, 9 piętrze 1 bud. 89 046,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 30 665,40 zł
5 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 26 000,00 zł
6 Wymiana lustra w kabinie dźwigu 2 szt. 808,72 zł
7 Wymiana regulatora w węźle c.o., wymiana filtra kołnierzowego 2 szt. 1 053,00 zł
8 Roboty awaryjne 1 bud. 241,53 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 183 843,27 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,11 zł 199 411,89 zł 199 411,89 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 429 974,23 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 273 253,70 zł
Wydatki w 2016 roku 730 303,02 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -27 075,09 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,51 x 3 m-ce; 0,58 zł x 9 m-cy 146 160,78 zł 46 489,34 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 7 szt. 6 596,50 zł
2 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 30 000,00 zł
3 Wymiana wyłazów na poddasze 12 szt. 7 184,00 zł
4 Wymiana siłowników w węźle c.o. 2 szt. 2 548,80 zł
5 Naprawa fartucha kabiny w dźwigu 1 szt. 135,97 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 24,07 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 72 596,35 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,93 zł x 9 m-cy 129 089,74 zł 129 089,74 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 11
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -3 769,29 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 32 617,44 zł
Wydatki w 2016 roku 5 736,96 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 23 111,19 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł 28 425,60 zł 26 514,89 zł
      Ilość  
1 Wymiana wyłazów na poddasze 8 szt. 4 760,00 zł
2 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 17 450,20 zł
3 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 4 300,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4,69 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 25 021,90 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,07 zł 55 607,04 zł 55 607,04 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 82 845,45 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 715,18 zł
Wydatki w 2016 roku 133 109,63 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 26 451,00 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł 29 605,60 zł 9 504,12 zł
      Ilość  
1 Wymiana wyłazów na poddasze 8 szt. 4 760,00 zł
2 Wymiana zaworów STAD w węźle c.o. 2 szt. 1 311,12 zł
3 Docieplenie stropu piwnic 47m2 3 431,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 2,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 46 552,48 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,12 zł 58 201,20 zł 58 201,20 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -9 796,48 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 95 662,09 zł
Wydatki w 2016 roku 19 518,98 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 66 346,63 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł 95 504,97 zł 168 231,01 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 73 690,64 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 2 476,11 zł
3 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 2 224,55 zł
4 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 37 000,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 10 258,00 zł
6 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 5 400,00 zł
7 Wymiana studzienki burzowej, remont przykanalika 1 szt. 3 463,35 zł
8 Montaż wiatrołapów 1 bud. 29 700,00 zł
9 Docieplenie stropu piwnic 55m2 4 015,00 zł
10 Roboty awaryjne 1 bud. 3,36 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -6 379,41 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 926 364,61 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -3 413,52 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 95 662,09 zł
Wydatki w 2016 roku 20 617,72 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 71 630,85 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł 95 409,58 zł 72 883,45 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 1 066,31 zł
2 Wymiana wyłazów na poddasze 10 szt. 5 972,00 zł
3 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 5 400,00 zł
4 Remont kominów wraz z wymianą nasad (roboty z planu remontów 2016r. finansowane w 2017r.) 1 bud. 54 432,00 zł
5 Wymiana stopnic schodów zewnętrznych kl. A 4 szt. 771,77 zł
6 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 szt. 4 915,08 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 326,29 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 94 156,98 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -73 058,05 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 19 494,59 zł
Wydatki w 2016 roku 8 257,17 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -61 820,63 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,49 zł 19 342,09 zł 5 627,48 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 2 425,47 zł
2 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 3 200,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2,01 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -48 106,02 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,14 zł 45 005,76 zł 45 005,76 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -47 653,98 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 24 679,31 zł
Wydatki w 2016 roku 11 090,53 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -34 065,20 zł
         
2017 rok
  Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Saldo na dzień 31.12.2017 r.
0,56 zł 22 106,17 zł
-11 959,03 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,94 zł 37 110,24 zł 37 110,24 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 2 584,31 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 24 829,24 zł
Wydatki w 2016 roku 5 953,72 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 21 459,83 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,55 zł 22 056,11 zł 113 809,79 zł
      Ilość  
1 Wymiana stopnic schodów zewnętrznych 1 bud. 110 058,00 zł
2 Wymiana siłownika, naczynia zbiorczego w węźle c.o. 2 szt. 3 740,04 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 11,75 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -70 293,85 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,05 zł 41 454,71 zł 41 454,71 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 11 852,56 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 25 297,17 zł
Wydatki w 2016 roku 6 028,74 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 31 120,99 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł 21 692,40 zł 2 801,38 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 2 476,11 zł
2 Wymiana stopnic schodów zewnętrznych 1 bud. prace zafakturowane w 2018 roku
3 Wymiana zaworu elektromagnetycznego w węźle c.o. 1 szt. 313,20 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 12,07 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 50 012,01 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,04 zł 41 058,00 zł 41 058,00 zł

Termomodernizacja - os. Ks. Władysława