Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9

Plan remontów nieruchomości na rok 2017

         
os. Sikorskiego 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -89 163,53 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 31 489,80 zł
Wydatki w 2016 roku 18 333,14 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -76 006,87 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,44 zł 31 489,92 zł 5 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 5 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -50 016,95 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,03 zł 73 715,04 zł 73 715,04 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -186 720,54 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 55 347,87 zł
Wydatki w 2016 roku 11 330,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -142 702,67 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,73 zł 41 688,84 zł 6 040,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 3 szt. 2 540,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -107 053,83 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,06 zł 60 534,48 zł 60 534,48 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -234 625,08 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 65 521,20 zł
Wydatki w 2016 roku 11 335,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -180 438,88 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,82 zł 58 085,52 zł 5 380,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 880,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -127 733,36 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,05 zł 74 377,80 zł 74 377,80 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 5A (klAF)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 25 660,02 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 61 839,60 zł
Wydatki w 2016 roku 16 598,87 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 70 900,75 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 61 839,60 zł 133 430,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 80 000,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 930,00 zł
3 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 29 000,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 200,00 zł
5 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 7 800,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -689,65 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 644 000,77 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 5 (kl. GJ)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -2 022,70 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 41 934,00 zł
Wydatki w 2016 roku 8 790,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 31 121,30 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 41 934,00 zł 11 270,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 270,00 zł
2 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 30 mb 800,00 zł
3 Montaż rynien i rur spustowych na daszkach przed wejściami do budynku 4 kl. 2 000,00 zł
4 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 4 kl. 5 200,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 61 785,30 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -114 017,36 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 19 156,60 zł
Wydatki w 2016 roku 3 782,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -98 642,76 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,67 zł 17 462,88 zł 2 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
 
  Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -83 179,88 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,78 zł 20 329,92 zł 20 329,92 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 7A (kl.AF)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 95 344,68 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 62 901,00 zł
Wydatki w 2016 roku 29 658,80 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 128 586,88 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 62 901,00 zł 183 000,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 130 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 29 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 200,00 zł
4 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 7 800,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 8 487,88 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 662 046,35 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 7(kl. GJ)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 49 873,53 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 41 934,00 zł
Wydatki w 2016 roku 17 899,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 73 908,33 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 41 934,00 zł 17 160,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę we własnym zakresie 5 szt. 2 360,00 zł
2 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 30 mb 800,00 zł
3 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 5 200,00 zł
4 Wymiana wyłazów na dach 2 szt. 3 400,00 zł
5 Wymiana włazów na poddasze 4 szt. 3 400,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 98 682,33 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 8A (kl. AF)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 27 441,22 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 61 839,60 zł
Wydatki w 2016 roku 31 695,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 57 585,62 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 61 839,60 zł 41 560,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 560,00 zł
2 Montaż bocznych ścianek osłonowych w wejściach do klatek schodowych 6 kl. 20 000,00 zł
3 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 7 800,00 zł
4 Wymiana wyłazów na dach 3 szt. 5 100,00 zł
5 Wymiana włazów na poddasza 6 szt. 5 100,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 77 865,22 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 8 (kl.GL)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 83 770,56 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 62 901,00 zł
Wydatki w 2016 roku 24 366,91 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 122 304,65 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 62 901,00 zł 203 000,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 130 000,00 zł
2 Montaż bocznych ścianek osłonowych w wejściach do klatek schodowych 6 kl. 20 000,00 zł
3 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 29 000,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 200,00 zł
5 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 7 800,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -17 794,35 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 663 985,58 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 9A (kl.AF)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 20 867,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 39 378,40 zł
Wydatki w 2016 roku 12 665,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 47 580,95 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,66 zł 28 147,68 zł 26 520,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 4 szt. 2 720,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 7 800,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 500,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 49 208,63 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,79 zł 33 691,92 zł 33 691,92 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 9 (kl.GL)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 112 787,02 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 62 901,00 zł
Wydatki w 2016 roku 19 805,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 155 882,82 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 62 901,00 zł 220 330,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 165 000,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 930,00 zł
3 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 3 szt. 1 400,00 zł
4 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 29 000,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 200,00 zł
6 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 7 800,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -1 546,18 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 640 628,05 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -35 490,76 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 31 276,80 zł
Wydatki w 2016 roku 25 105,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -29 319,16 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,80 zł 31 276,80 zł 16 500,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -14 542,36 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,10 zł 43 005,60 zł 43 005,60 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 11A (kl.AF)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 26 229,49 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 61 839,60 zł
Wydatki w 2016 roku 21 886,91 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 66 182,18 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 61 839,60 zł 23 300,00 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 30 mb 800,00 zł
2 Montaż rynien i rur spustowych na daszkach przed wejściami do budynku 6 kl. 3 000,00 zł
3 Montaż wyłączników głównych i wymiana WLZ do rozdzielni głównej 1 bud. 16 500,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 104 721,78 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 11 (kl. GL)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 89 918,58 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 62 901,00 zł
Wydatki w 2016 roku 27 251,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 125 568,38 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 62 901,00 zł 175 200,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 130 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 29 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 200,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 13 269,38 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 642 831,25 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -75 901,49 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 56 689,20 zł
Wydatki w 2016 roku 34 949,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -54 161,29 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 56 689,20 zł 24 180,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 380,00 zł
2 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 30 mb 800,00 zł
3 Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych piwnic kl. CD od strony loggii 18 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -21 652,09 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 153 684,23 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 103 773,60 zł
Wydatki w 2016 roku 277 043,51 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -19 585,68 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 2 mce; 0,47 zł x 10 mcy 45 326,40 zł 5 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 5 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 20 740,72 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,09 zł 65 007,60 zł 65 007,60 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 120 087,12 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 32 214,24 zł
Wydatki w 2016 roku 149 911,01 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 2 390,35 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,58 zł 15 158,88 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 15 049,23 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,93 zł 24 306,48 zł 24 306,48 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 74 887,52 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 33 320,42 zł
Wydatki w 2016 roku 118 593,74 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -10 385,80 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,51 zł 33 323,40 zł 26 500,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 22 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -3 562,40 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 76 438,56 zł 76 438,56 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 84 198,94 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 27 704,64 zł
Wydatki w 2016 roku 98 651,54 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 13 252,04 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,53 zł 27 704,16 zł 52 100,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana poziomów sanitarnych i deszczowych w piwnicach kl. C 17 000,00 zł
2 Remont przykanalika sanitarnego kl. C 13 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 17 600,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -11 143,80 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,23 zł 63 478,32 zł 63 478,32 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 15 281,53 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 56 849,04 zł
Wydatki w 2016 roku 109 067,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -36 937,03 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 x 3 mce; 0,58 zł x 9 mcy 31 265,19 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -9 671,84 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,16 zł 34 107,48 zł 34 107,48 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 13 363,53 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 34 074,47 zł
Wydatki w 2016 roku 31 652,77 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 15 785,23 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,52 zł 33 976,80 zł 26 500,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 22 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 23 262,03 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,20 zł 76 815,36 zł 76 815,36 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 19
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 171 733,29 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 53 875,80 zł
Wydatki w 2016 roku 242 881,36 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -17 272,27 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 21 170,16 zł 5 280,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 650,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 630,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -1 382,11 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,94 zł 36 851,76 zł 36 851,76 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 31
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 164 331,22 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 37 734,00 zł
Wydatki w 2016 roku 9 514,51 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 192 550,71 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 37 897,20 zł 227 800,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 135 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 18 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 800,00 zł
4 Remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów, wymiana nasad 1 bud. 64 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 2 647,91 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 434 159,26 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 36
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 8 948,38 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 38 143,20 zł
Wydatki w 2016 roku 64 618,51 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -17 526,93 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 38 140,80 zł 12 320,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 520,00 zł
2 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 30 mb 800,00 zł
3 Remont podestów w wejściach do klatek schodowych 4 kl. 9 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 8 293,87 zł

Termomodernizacja - os. Sikorskiego