Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego

Plan remontów nieruchomości na rok 2018

         
os. Sikorskiego 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -73 809,91 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 31 522,80 zł
Wydatki w 2017 roku 4 993,30 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -47 280,41 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,59 zł 42 225,12 zł 47 250,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 22 000,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 4 750,00 zł
3 Wymiana wyłazów na dach 5 szt. 10 000,00 zł
4 Wymiana włazów na poddasza 5 szt. 5 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 5 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -52 305,29 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,03 zł 73 715,04 zł 73 715,04 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -141 632,49 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 41 707,50 zł
Wydatki w 2017 roku 7 210,44 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -107 135,43 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,80 zł 45 686,40 zł 48 670,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 17 500,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 3 800,00 zł
3 Montaż rynien i rur spustowych na daszkach przed wejściami do budynku 1 bud. 6 240,00 zł
4 Wymiana wyłazów na dach 4 szt. 8 000,00 zł
5 Wymiana włazów na poddasza 4 szt. 4 000,00 zł
6 Docieplenie stropów piwnic 72,20 m2 5 630,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 3 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -110 119,03 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,06 zł 60 534,48 zł 60 534,48 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -176 657,67 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 58 088,50 zł
Wydatki w 2017 roku 4 701,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -123 270,77 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,90 zł 63 752,40 zł 59 524,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 800,00 zł
2 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 22 000,00 zł
3 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 4 750,00 zł
4 Montaż rynien i rur spustowych na daszkach przed wejściami do budynku 1 bud. 7 800,00 zł
5 Wymiana wyłazów na dach 5 szt. 10 000,00 zł
6 Wymiana włazów na poddasza 5 szt. 5 000,00 zł
7 Docieplenie stropów piwnic 60 m2 4 674,00 zł
8 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -119 042,37 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,05 zł 74 377,80 zł 74 377,80 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 5A (kl. A-F)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 73 262,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 61 839,60 zł
Wydatki w 2017 roku 128 153,36 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 6 948,99 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 3 m-ce; 0,60 zł x 9 m-cy* 34 651,50 zł 26 500,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana wyłazów na dach 3 szt. 6 000,00 zł
2 Wymiana włazów na poddasza 3 szt. 3 000,00 zł
3 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 15 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 15 100,49 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,17 zł x 9 m-cy* 37 423,62 zł 37 423,62 zł
         
  * stawki symulowane      
         
         
         
         
os. Sikorskiego 5 (kl. G-J)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 33 861,35 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 41 934,00 zł
Wydatki w 2017 roku 9 771,87 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 66 023,48 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 41 934,00 zł 114 390,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 73 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 16 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 600,00 zł
4 Wymiana drzwi wejściowych do budynku kl. J 1 szt. 4 500,00 zł
5 Wymiana wyłazów na dach 2 szt. 4 000,00 zł
6 Wymiana włazów na poddasza 2 szt. 2 000,00 zł
7 Wymiana wpustów deszczowych 4 szt. 3 600,00 zł
8 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -6 432,52 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 424 949,55 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -97 385,83 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 17 462,40 zł
Wydatki w 2017 roku 1 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -80 923,43 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,82 zł 21 372,48 zł 12 500,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 600,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 1 900,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
 
  Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -72 050,95 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,78 zł 20 329,92 zł 20 329,92 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 7A (kl. A-F)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 130 341,89 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 60 261,13 zł
Wydatki w 2017 roku 180 165,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 10 438,02 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 26 028,00 zł 18 000,00 zł
      Ilość  
1 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 15 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 18 466,02 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,95 zł 41 211,00 zł 41 211,00 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 7(kl. G-J)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 76 155,73 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 41 934,00 zł
Wydatki w 2017 roku 14 455,95 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 103 633,78 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,53 zł 44 247,60 zł 223 890,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 3 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 16 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 600,00 zł
4 Wymiana balustrad balkonowych loggii 1 bud. 190 000,00 zł
5 Wymiana wpustów deszczowych 4 szt. 3 600,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -76 008,62 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 424 949,55 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 8A (kl. A-F)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 62 866,01 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 61 839,60 zł
Wydatki w 2017 roku 36 442,66 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 88 262,95 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 61 839,60 zł 127 290,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 63 690,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 3 szt. 2 200,00 zł
3 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 25 000,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 000,00 zł
5 Wymiana wpustów deszczowych 6 szt. 5 400,00 zł
6 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 15 000,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 22 812,55 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 594 997,79 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 8 (kl. G-L)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 126 225,04 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 63 491,64 zł
Wydatki w 2017 roku 191 722,84 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -2 006,16 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018 r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 3 m-ce; 0,60 zł x 9 m-cy* 35 246,25 zł 18 000,00 zł
      Ilość  
1 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 15 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 15 240,09 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,12 zł x 9 m-cy* 36 439,20 zł 36 439,20 zł
         
  * stawki symulowane      
         
         
         
os. Sikorskiego 9A (kl. A-F)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 51 348,10 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 28 219,51 zł
Wydatki w 2017 roku 25 042,03 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 54 525,58 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,66 zł 28 147,68 zł 17 500,00 zł
      Ilość  
1 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 15 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 65 173,26 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,79 zł 33 691,92 zł 33 691,92 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 9 (kl. G-L)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 160 278,32 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 63 278,35 zł
Wydatki w 2017 roku 216 443,36 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 7 113,31 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 3 m-ce; 0,65 zł x 9 m-cy* 36 873,00 zł 18 000,00 zł
      Ilość  
1 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 15 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 25 986,31 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,96 zł x 9 m-cy* 31 233,60 zł 31 233,60 zł
         
  * stawki symulowane      
         
         
         
         
os. Sikorskiego 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -24 601,38 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 32 210,60 zł
Wydatki w 2017 roku 20 929,25 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -13 320,03 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,80 zł 31 276,80 zł 8 420,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe w klatkach schodowych 1 bud. 5 420,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 9 536,77 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,10 zł 43 005,60 zł 43 005,60 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 11A (kl. A-F)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 70 049,53 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 61 839,60 zł
Wydatki w 2017 roku 19 300,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 112 589,13 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 61 839,60 zł 153 090,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 103 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 28 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 000,00 zł
4 Wymiana wpustów deszczowych 6 szt. 5 400,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 21 338,73 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 642 291,96 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 11 (kl. G-L)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 130 401,63 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 63 099,00 zł
Wydatki w 2017 roku 170 515,75 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 22 984,88 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,65 zł 28 197,00 zł 25 210,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe w klatkach schodowych 1 bud. 7 210,00 zł
2 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 15 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 25 971,88 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,96 zł 41 644,80 zł 41 644,80 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -49 778,08 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 56 824,53 zł
Wydatki w 2017 roku 10 866,31 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -3 819,86 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 56 689,20 zł 61 104,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 3 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 28 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 000,00 zł
4 Montaż rynien i rur spustowych na daszkach przed wejściami do budynku 6 kl. 2 340,00 zł
5 Wymiana wpustów deszczowych 6 szt. 5 400,00 zł
6 Docieplenie stropów piwnic 60 m2 4 674,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -8 234,66 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 604 747,97 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -8 652,91 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 55 889,81 zł
Wydatki w 2017 roku 6 029,06 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 41 207,84 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,59 zł 42 225,12 zł 70 000,00 zł
      Ilość  
1 Remont dachu wraz z remontem kominów i wymianą nasad 2 kl. (a,b) 40 000,00 zł
2 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 25 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 5 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 13 432,96 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,95 zł 67 989,60 zł 67 989,60 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 2 938,93 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 15 162,46 zł
Wydatki w 2017 roku 4 328,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 13 773,39 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,67 zł 17 511,12 zł 73 500,00 zł
      Ilość  
1 Remont dachu wraz z remontem kominów i wymianą nasad 4 kl. 71 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -42 215,49 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,93 zł 24 306,48 zł 24 306,48 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -9 305,98 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 33 325,91 zł
Wydatki w 2017 roku 28 550,90 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -4 530,97 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,51 zł 33 323,40 zł 4 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 24 292,43 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 76 438,56 zł 76 438,56 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 14 553,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 27 704,64 zł
Wydatki w 2017 roku 49 700,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -7 441,81 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,53 zł 27 704,16 zł 4 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 15 762,35 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,23 zł 63 478,32 zł 63 478,32 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -24 869,72 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 32 585,34 zł
Wydatki w 2017 roku 7 308,62 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 407,00 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,58 zł 22 738,32 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 19 145,32 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,16 zł 45 476,64 zł 45 476,64 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 16 005,15 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 34 067,30 zł
Wydatki w 2017 roku 24 071,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 26 001,45 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,52 zł 33 976,80 zł 51 470,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 11 970,00 zł
2 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatek schodowych 20 szt. 35 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 8 508,25 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,20 zł 76 815,36 zł 76 815,36 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 19
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -63,04 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 21 176,97 zł
Wydatki w 2017 roku 4 216,52 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 16 897,41 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 21 170,16 zł 10 210,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 7 210,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 27 857,57 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,94 zł 36 851,76 zł 36 851,76 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 31
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 194 107,71 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 36 056,13 zł
Wydatki w 2017 roku 224 660,52 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 5 503,32 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 681,60 zł 6 830,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 4 830,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 14 354,92 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,95 zł 24 829,20 zł 24 829,20 zł
         
         
         
         
os. Sikorskiego 36
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -14 528,61 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 38 143,20 zł
Wydatki w 2017 roku 13 778,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 9 836,59 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 38 140,80 zł 36 390,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 3 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 18 500,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 600,00 zł
4 Wymiana wpustów deszczowych 4 szt. 3 600,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 11 587,39 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 437 880,54 zł

Termomodernizacja - os. Sikorskiego