Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego

Wykonanie planu remontowego za rok 2018

os. Sikorskiego 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -73 809,91 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 31 822,80 zł
Wydatki w 2017 roku 2 243,20 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -44 230,31 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,44 zł x 2 m-ce; 0,59 zł x 10 m-cy 40 435,80 zł 35 033,56 zł
Ilość
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 18 257,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 3 996,00 zł
3 Wymiana wyłazów na dach 5 szt. 7 851,87 zł
4 Wymiana włazów na poddasze 5 szt. 4 928,69 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -38 828,07 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,03 zł 73 717,79 zł 73 717,79 zł
         
         
os. Sikorskiego 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -141 632,49 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 42 125,51 zł
Wydatki w 2017 roku 4 101,34 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -103 608,32 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,73 zł x 2 m-ce; 0,80 zł x 10 m-cy 45 238,89 zł 37 958,90 zł
Ilość
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 14 600,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 3 196,80 zł
3 Montaż rynien i rur spustowych na daszkach przed wejściami do budynku 1 bud. 4 728,48 zł
4 Wymiana wyłazów na dach 4 szt. 6 281,50 zł
5 Wymiana włazów na poddasze 4 szt. 3 881,52 zł
6 Docieplenie stropów piwnic 72,20 m2 5 270,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -96 328,33 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,06 zł 60 534,59 zł 60 534,59 zł
         
         
os. Sikorskiego 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -176 657,67 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 58 088,50 zł
Wydatki w 2017 roku 1 121,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -119 690,77 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,82 zł x 2 m-ce; 0,90 zł x 10 m-cy 62 807,50 zł 52 074,19 zł
Ilość
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 936,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 1 983,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 18 257,00 zł
4 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 3 996,00 zł
5 Montaż rynien i rur spustowych na daszkach przed wejściami do budynku 1 bud. 5 102,58 zł
6 Wymiana wyłazów na dach 5 szt. 7 851,87 zł
7 Wymiana włazów na poddasze 5 szt. 4 928,69 zł
8 Docieplenie stropów piwnic 60 m2 4 380,00 zł
9 Izolacja ścian fundamentowych piwnic w szczycie budynku kl. A 4 639,05 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -108 957,46 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,05 zł 74 377,80 zł 74 377,80 zł
         
         
os. Sikorskiego 5A (kl. A-F)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 73 262,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 61 889,65 zł
Wydatki w 2017 roku 146 430,63 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -11 278,23 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 4 m-ce; 0,60 zł x 8 m-cy 37 672,40 zł 22 147,86 zł
Ilość
1 Wymiana wyłazów na dach 3 szt. 4 711,12 zł
2 Wymiana włazów na poddasze 3 szt. 2 936,74 zł
3 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 14 500,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 4 246,31 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,10 zł x 8 m-cy 31 275,20 zł 31 275,20 zł
         
         
os. Sikorskiego 5 (kl. G-J)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 33 861,35 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 41 934,00 zł
Wydatki w 2017 roku 8 203,11 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 67 592,24 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł 41 934,00 zł 115 274,41 zł
Ilość
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 73 690,87 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 15 900,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
4 Wymiana drzwi wejściowych do budynku kl. J, 1 szt. 2 562,84 zł
5 Wymiana wyłazów na dach 2 szt. 3 140,75 zł
6 Wymiana włazów na poddasze 2 szt. 1 991,95 zł
7 Wymiana wpustów deszczowych 4 szt. 3 220,00 zł
8 Montaż wiatrołapu przy wejściu do klatki schodowej kl. J, 2 szt. 3 300,00 zł
9 Wymiana stolarki okiennej 4 szt. 4 166,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -5 748,17 zł
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2018 r.
Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 427 245,13 zł
         
         
os. Sikorskiego 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -97 385,83 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 17 462,40 zł
Wydatki w 2017 roku 0,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -79 923,43 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,67 zł x 2 m-ce; 0,82 zł x 10 m-cy 21 616,45 zł 10 187,32 zł
Ilość
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 1 598,40 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 1 286,92 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -68 494,30 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,78 zł 20 330,40 zł 20 330,40 zł
         
         
os. Sikorskiego 7A (kl. A-F)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 130 341,89 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 60 336,13 zł
Wydatki w 2017 roku 179 009,99 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 11 668,03 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 26 028,00 zł 14 877,45 zł
      Ilość  
1 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 14 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 377,45 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 22 818,58 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,95 zł 41 211,00 zł 41 211,00 zł
         
         
os. Sikorskiego 7(kl. G-J)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 76 155,73 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 41 934,00 zł
Wydatki w 2017 roku 12 772,21 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 105 317,52 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 2 m-ce; 1,53 zł x 10 m-cy 44 137,00 zł 210 809,03 zł
Ilość
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 3 690,43 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 15 900,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
4 Wymiana balustrad balkonowych loggii 1 bud. 180 000,00 zł
5 Wymiana wpustów deszczowych 4 szt. 3 220,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 696,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -61 354,51 zł
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2018 r.
Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 428 501,39 zł
         
         
os. Sikorskiego 8A (kl. A-F)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 62 866,01 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 61 839,60 zł
Wydatki w 2017 roku 33 769,79 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 90 935,82 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 9 m-ce; 0,70 zł x 3 m-ce 54 739,15 zł 117 925,21 zł
Ilość
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 60 001,61 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 3 szt. 2 047,00 zł
3 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 24 900,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 10 950,00 zł
5 Wymiana wpustów deszczowych 6 szt. 4 830,00 zł
6 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 14 500,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 696,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 27 749,76 zł
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2018 r.
Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 582 155,89 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,03 zł x 3 m-ce 10 982,24 zł 10 982,24 zł
         
         
os. Sikorskiego 8 (kl. G-L)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 126 225,04 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 63 541,34 zł
Wydatki w 2017 roku 195 305,26 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -5 538,88 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 3 m-ce; 0,60 zł x 9 m-cy 35 771,25 zł 15 316,35 zł
Ilość
1 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 14 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 816,35 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 14 916,02 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,01 zł x 9 m-cy 38 454,46 zł 38 454,46 zł
         
         
os. Sikorskiego 9A (kl. A-F)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 51 348,10 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 28 563,51 zł
Wydatki w 2017 roku 24 038,15 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 55 873,46 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,66 zł 28 777,80 zł 14 500,00 zł
      Ilość  
1 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 14 500,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 70 151,26 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,79 zł 33 691,80 zł 33 691,80 zł
         
         
os. Sikorskiego 9 (kl. G-L)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 160 278,32 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 63 278,35 zł
Wydatki w 2017 roku 218 948,16 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 4 608,51 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 3 m-ce; 0,65 zł x 9 m-cy 36 873,00 zł 14 500,00 zł
Ilość
1 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 14 500,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 26 981,51 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,88 zł x 9 m-cy 33 541,28 zł 33 541,28 zł
         
         
os. Sikorskiego 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -24 601,38 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 57 333,33 zł
Wydatki w 2017 roku 48 701,88 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -15 969,93 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,80 zł 33 625,35 zł 3 298,12 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 3 298,12 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 14 357,30 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,10 zł 43 005,60 zł 43 005,60 zł
         
         
os. Sikorskiego 11A (kl. A-F)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 70 049,53 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 63 126,09 zł
Wydatki w 2017 roku 19 551,77 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 113 623,85 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 11 m-cy; 0,70 zł x 1 m-c 60 435,02 zł 148 868,53 zł
Ilość
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 103 690,85 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 27 800,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 10 950,00 zł
4 Wymiana wpustów deszczowych 6 szt. 4 830,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 1 597,68 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 25 190,34 zł
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2018 r.
Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 642 574,04 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,05 zł x 1 m-c 3 731,70 zł 3 731,70 zł
         
         
os. Sikorskiego 11 (kl. G-L)
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 130 401,63 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 63 099,00 zł
Wydatki w 2017 roku 169 015,75 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 24 484,88 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,65 zł 28 197,00 zł 20 013,54 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 5 513,54 zł
2 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 14 500,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 32 668,34 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,96 zł 40 946,65 zł 40 946,65 zł
         
         
os. Sikorskiego 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -49 778,08 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 56 824,53 zł
Wydatki w 2017 roku 8 066,63 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -1 020,18 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 11 m-cy; 0,70 zł x 1 m-c 54 245,70 zł 54 946,37 zł
Ilość
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 3 690,51 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 27 800,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 10 950,00 zł
4 Montaż rynien i rur spustowych na daszkach przed wejściami do budynku 6 kl. 2 237,31 zł
5 Wymiana wpustów deszczowych 6 szt. 4 830,00 zł
6 Docieplenie stropów piwnic 60 m2 4 380,00 zł
7 Wymiana instalacji wodnej 1 lokal 1 058,55 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -1 720,85 zł
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2018 r.
Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 604 973,93 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,30 zł x 1 m-c 4 235,40 zł 4 235,40 zł
         
         
os. Sikorskiego 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -8 652,91 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 55 889,82 zł
Wydatki w 2017 roku 4 235,54 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 43 001,37 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,59 zł 42 225,00 zł 64 929,69 zł
      Ilość  
1 Remont dachu wraz z remontem kominów i wymianą nasad kl. A, B 40 929,69 zł
2 Montaż wyłączników głównych, wymiana wewnętrznej linii zasilającej, modernizacja rozdzielni 1 bud. 24 000,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 20 296,68 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,95 zł 67 989,60 zł 67 989,60 zł
         
         
os. Sikorskiego 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 2 938,93 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 15 162,46 zł
Wydatki w 2017 roku 15 521,15 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 2 580,24 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,58 zł x 2 m-ce; 0,67 zł x 10 m-cy 17 168,56 zł 76 824,37 zł
Ilość
1 Remont dachu wraz z remontem kominów i wymianą nasad 4 kl. 76 824,37 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -57 075,57 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,93 zł 24 306,72 zł 24 306,72 zł
         
         
os. Sikorskiego 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -9 305,98 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 33 550,91 zł
Wydatki w 2017 roku 26 300,90 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -2 055,97 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,51 zł 33 320,40 zł 3 917,96 zł
Ilość
1 Wymiana zaworu bezpieczeństwa, regulatora w węźle c.o. 2 szt. 2 712,96 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 1 205,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 27 346,47 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 76 433,76 zł 76 433,76 zł
         
         
os. Sikorskiego 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 14 553,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 27 704,64 zł
Wydatki w 2017 roku 47 456,21 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -5 197,82 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,53 zł 27 704,64 zł 0,00 zł
         
Saldo na dzień 31.12.2018r. 22 506,82 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,23 zł 63 478,79 zł 63 478,79 zł
         
         
os. Sikorskiego 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -24 869,72 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 32 585,34 zł
Wydatki w 2017 roku 5 416,49 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 2 299,13 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,58 zł 22 735,44 zł 0,00 zł
         
Saldo na dzień 31.12.2018r. 25 034,57 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,16 zł 45 478,08 zł 45 478,08 zł
         
         
os. Sikorskiego 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 16 005,15 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 34 067,30 zł
Wydatki w 2017 roku 22 211,97 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 27 860,48 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,52 zł 33 981,57 zł 50 755,96 zł
Ilość
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 8 914,00 zł
2 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatek schodowych 19 szt. 33 242,40 zł
3 Izolacja ścian fundamentowych piwnic w szczycie klatki A 1 szczyt 7 663,56 zł
4 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 936,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 11 086,09 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,20 zł 76 815,36 zł 76 815,36 zł
         
         
os. Sikorskiego 19
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -63,04 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 21 176,97 zł
Wydatki w 2017 roku 2 588,81 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 18 525,12 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł 21 168,73 zł 8 982,71 zł
Ilość
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 5 547,94 zł
2 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 szt. 3 099,60 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 335,17 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 30 711,14 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,94 zł 36 850,33 zł 36 850,33 zł
         
         
os. Sikorskiego 31
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 194 107,71 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 36 056,13 zł
Wydatki w 2017 roku 224 273,02 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 5 890,82 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 15 681,60 zł 4 001,25 zł
Ilość
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 3 126,25 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 875,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 17 571,17 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,95 zł 24 831,35 zł 24 831,35 zł
         
         
os. Sikorskiego 36
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -14 528,61 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 38 143,20 zł
Wydatki w 2017 roku 11 980,38 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 11 634,21 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł 38 143,19 zł 36 465,54 zł
Ilość
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 3 690,34 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 17 400,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
4 Wymiana wpustów deszczowych 4 szt. 3 220,00 zł
5 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 5 szt. 3 472,00 zł
6 Wymiana zaworu STAD w węźle c.o. 1 szt. 684,60 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 696,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 13 311,86 zł
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2018 r.
Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 440 886,20 zł

Termomodernizacja - os. Sikorskiego