Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Sikorskiego

Termomodernizacja

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

rok 2010-marzec 2014

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach prowadzi proces termomodernizacji swoich zasobów.

POCZĄTKI:

Cały proces rozpoczął się decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach tj. Uchwała Nr 11/2010 z dn. 19-23.04.2010 r. w sprawie przygotowania audytów energetycznych, symulacji kosztów termomodernizacji, sposobu finansowania i przeprowadzenia konsultacji, referendum wśród członków SM w Żorach w sprawie docieplenia bloków oraz Uchwała Nr 7/2012 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej z dn. 16.04.-20.04.2012 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych Spółdzielni jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2012/2013.

Na podstawie tych decyzji Rada Nadzorcza Spółdzielni, na wniosek Zarządu, zatwierdziła Uchwałą Nr 89/2012 z dnia 16.11.2012 r. Regulamin głosowania w sprawie termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych na osiedlach SM w Żorach oraz po rozstrzygnięciu referendum, Uchwałą Nr 1/2013 z dnia 08.01.2013 r. zatwierdziła wykaz pierwszych 20 budynków podlegających dociepleniu – Etap I.

Wg wyników referendum na 89 budynków, 77 budynków uzyskało wymaganą większość głosów za przeprowadzeniem kompleksowej termomodernizacji, przeciwnego zdania byli mieszkańcy 12 budynków (os.700 lecia Żor bud. 3 ab, 14, 20, 21, os. Korfantego bud. 3, 5, 7,12, 13, os. Pawlikowskiego bud. 6, 21, os. Sikorskiego bud. 31). W 2015 r. mieszkańcy os. 700-lecia Żor 21 w ponownym głosowaniu, wyrazili wolę kompleksowej termomodernizacji.

Na wykonanie zadania Zarząd Spółdzielni przeprowadził w 2012 r. przetarg, z którego wyłonił wykonawcę dokumentacji projektowej i prac dociepleniowych: konsorcjum firm Clearex Sp. z o.o. oraz Termoexpert Sp. z o.o.

Na podstawie analiz przygotowanych przez wykonawcę, Zarząd zdecydował o wyborze Funduszu Termomodernizacji z możliwością uzyskania dofinansowania w formie Premii termomodernizacyjnej, jako źródła finansowania prac dociepleniowych w Spółdzielni, oraz podpisał umowy w tym zakresie z bankiem PKO BP dla pierwszych wybranych 20 budynków. Zabezpieczeniem kredytu na termomodernizację są systematyczne wpłaty na fundusz remontowy poszczególnych budynków.

TERMOMODERNIZACJA – ETAP I    

Wykaz budynków:

Os. 700 lecia Żor Os. Ks. Władysława Os. Korfantego Os. Sikorskiego Os. Pawlikowskiego
Os. 700 lecia Żor 1 Os. Ks. Władysława 4 Os. Korfantego 1 Os. Sikorskiego 2 Os. Pawlikowskiego 11
Os. 700 lecia Żor 2 Os. Ks. Władysława 8 Os. Korfantego 14 Os. Sikorskiego 15 Os. Pawlikowskiego 13
Os. 700 lecia Żor 4abc Os. Ks. Władysława 9 Os. Korfantego 16 Os. Sikorskiego 16 Os. Pawlikowskiego 15
Os. 700 lecia Żor 12 Os. Ks. Władysława 11 Os. Korfantego 18 Os. Sikorskiego 18  
  Os. Ks. Władysława 15  

W 2013 r. Zarząd wystąpił z wnioskami o pozwolenia na budowę i w 2014 r. uzyskał pozwolenia na realizację zadań na 18 budynkach. W międzyczasie podpisał umowę na finansowanie oraz otrzymał decyzję Banku Gospodarstwa Krajowego, przyznającą Premię termomodernizacyjną dla wszystkich 20 budynków. Zarząd przygotował harmonogram prac, zgodnie z którym założył wykonanie zadań na 18 budynkach w 2014 r. i na 2 budynkach w 2015 r. oraz zlecił zadania wyłonionemu wykonawcy. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2014 r.

Ostatecznie w roku 2014 wykonano i rozliczono prace na 13 budynkach. Na 3 budynkach wykonano prace częściowo, przenosząc część zadań (balkony) do realizacji na rok 2015.

Zgodnie z decyzją nowego Zarządu część zadań termomodernizacyjnych realizowana jest z własnych zgromadzonych na funduszu remontowym środków, aby zminimalizować obciążenia kredytem.

Wartość środków zaplanowanych i wykorzystanych do 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela.      

PLAN WYKONANIE
Wyszczególnienie robót

18 412 654,16 zł

20 budynków

os. 700 lecia Żor os. Ks. Władysława, os. Korfantego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

ETAP I

3 budynki 4 budynki 3 budynki
2 224 717,56 zł 5 913 682,02 zł 2 265 635,57 zł
os. Pawlikowskiego os. Sikorskiego Razem
3 budynki 3 budynki 16 budynków
1 748 863,21 zł 2 077 523,72 zł 14 230 422,08 zł

Do końca stycznia 2015 r. za wykonanie zadań termomodernizacyjnych na pokrycie kosztów zaciągniętych kredytów wpłynęła z Banku Gospodarstwa Krajowego kwota 1 828 729,25 zł Premii termomodernizacyjnej jako dofinansowanie.

W roku 2015 zlecono i wykonano oraz już rozliczono prace na 5 budynkach, w tym na 3 wykonanych częściowo w 2014 r. W roku bieżącym Zarząd uzyskał też pozwolenia na budowę dla 2 budynków (os. Ks. Władysława 11 i os. Korfantego 16), które nie uzyskały pozwolenia w 2014 r. Prace na tych budynkach rozpoczynają się 1 lipca 2015 r., co pozwoli w roku 2015 zakończyć proces dociepleń Etapu I.

Po wykonaniu zadań Zarząd Spółdzielni dostarcza do lokali mieszkalnych informację o rozliczeniu prac i nowych stawkach na fundusz remontowy. W stawce na fundusz remontowy wydzielono składkę na docieplenie, która pozwala na systematyczną spłatę termomodernizacji. Pozostałe środki na fundusz remontowy podstawowy, przeznaczone są na bieżące remonty budynków.

            Równolegle Zarząd złożył wniosek na obniżenie mocy zamówionej ciepła dostarczanego do ogrzania docieplonych budynków oraz ograniczył zaliczki na poczet centralnego ogrzewania dla użytkowników lokali docieplanych w 2014 r. budynków. Pierwsze rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania na tych budynkach nastąpi jesienią bieżącego roku.

TERMOMODERNIZACJA – ETAP II    

W związku z uchwałą nr 8/2014 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dn. 16-18.06.2014 r. oraz 23-24.06.2014 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych Spółdzielni jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2014/2015, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu zatwierdziła Plan termomodernizacji – Etap II. Dobór budynków podyktowany był następującymi kryteriami:

- wysokość zgromadzonych własnych środków na funduszu remontowym,

- wady techniczne budynku, kwalifikujące do natychmiastowego wykonania elewacji,

- wysokość średnich kosztów ogrzewania budynku.

Wykaz budynków Etapu II:

Os. 700 lecia Żor Os. Ks. Władysława Os. Korfantego Os. Sikorskiego Os. Pawlikowskiego
Os. 700 lecia Żor 3 Os. Ks. Władysława 6 Os. Korfantego 2 Os. Sikorskiego 3 Os. Pawlikowskiego 7
Os. 700 lecia Żor 5ab Os. Ks. Władysława 7 Os. Korfantego 4 Os. Sikorskiego 4 Os. Pawlikowskiego 8
Os. 700 lecia Żor 8 Os. Ks. Władysława 16 Os. Korfantego 8 Os. Sikorskiego 6 Os. Pawlikowskiego 12
Os. Ks. Władysława 17 Os. Korfantego 19 Os. Sikorskiego 9a-f
Os. Ks. Władysława 18 Os. Sikorskiego 10

Jeszcze w 2014 i 2015 roku Zarząd Spółdzielni, przygotował bieżące audyty energetyczne, dokumentację techniczną i uzyskał pozwolenia na budowę na wykonanie termomodernizacji powyższych budynków oraz wystąpił do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie Premii termomodernizacyjnej. Po wynegocjowaniu warunków finansowych kredytu oraz wykonawstwa, prace zostały zlecone do realizacji w kwietniu 2015. Opracowano harmonogram wykonania prac. Informacji w tym zakresie udziela Zastępca Prezesa Zarządu, odpowiedzialny za organizację zadania. Zarząd zakłada wykonanie prac na ww. budynkach jeszcze w 2015 r., o ile pozwolą na to warunki pogodowe i temperaturowe.

TERMOMODERNIZACJA – ETAP III 

W związku z uchwałą nr 10/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dn. 12-14.05.2015 r. oraz 18-19.05.2015 r. w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań finansowych Spółdzielni jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w latach 2015/2016, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu zatwierdziła 17 czerwca 2015 r. Plan termomodernizacji – Etap III. Zostały zachowane kryteria doboru budynków z 2014 r.

Wykaz budynków Etapu III:

Os. 700 lecia Żor Os. Ks. Władysława Os. Korfantego Os. Sikorskiego
Nr.budynku Nr.budynku Nr.budynku Nr.budynku
Os. 700 lecia Żor 6 Os. Ks. Władysława 3 Os. Korfantego 6 Os. Sikorskiego 13
Os. Pawlikowskiego Os. Ks. Władysława 5 Os. Korfantego 11 Os. Sikorskiego 14
Nr.budynku Os. Ks. Władysława 10 Os. Korfantego 15 Os. Sikorskiego 17
Os. Pawlikowskiego 14 Os. Ks. Władysława 12 Os. Sikorskiego 19

W chwili obecnej Zarząd rozpoznaje możliwość wykonania prac na ww. budynkach w oparciu o środki dotacyjne z budżetu unijnego 2014-2020. Na koniec czerwca 2015 r. nie ma jednoznacznego stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, czy będzie to możliwe dla spółdzielni mieszkaniowych.

W przypadku możliwości skorzystania z dotacji środków unijnych, Zarząd w zależności od warunków określonych przez instytucje zarządzające środkami unijnymi, przewiduje zwiększenie ilości budynków do Etapu III termomodernizacji.

Dodatkowe informacje:

W związku z dużym zainteresowaniem procesem termomodernizacji i wieloma pytaniami w tym zakresie, Zarząd podejmuje ten temat na spotkaniach Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej oraz na nieformalnych (wiosennych i jesiennych) spotkaniach Zarządu z mieszkańcami wszystkich osiedli w zasobach Spółdzielni. Na spotkaniach przedstawiane są procedury i wszelkie informacje związane z umowami, kosztami i rozliczeniami tego procesu.

Zgodnie z zainteresowaniem, zakładana jest kontynuacja procesu kompleksowej termomodernizacji na pozostałych, nie ujętych jeszcze w powyższych tabelach budynkach, w miarę posiadanych do dyspozycji środków oraz możliwości pozyskania dotacji zewnętrznych. W budynkach, w których mieszkańcy nie wyrazili zgody na kompleksowe docieplenia, organizowane są ponowne referenda lub planowane są prace dociepleniowe etapowo w ramach zgromadzonych środków na funduszu remontowym budynków.